Super Moon - Siu Trăng

Photograph By Duong Binh

Trăng Rằm Thng Hai Năm Tn Mo - ngy 19 thng 3 năm 2011

Mặt Trăng Lớn Nhứt Trong Vng 18 Năm Qua

Super Moon - Siu Trăng

Xem Hnh Cảm Tc

Rn rn rất gần trăng đến thăm ,

Ngũ cung nh nhạc gt tơ trầm.

L vn mn đm xem ngự gi,

Sng ảnh bừng ln một nt TM ,

Mai Quang  www.songdinh.com

 

 

 

 

 

 

Number of visits: free hit counters