Tu Viện Hoa Nghiêm

2013 - 248 Street Langley B.C.Canada

 

  Thỏa Hiệp Cuối Cùng Về Phật Ngọc Như Ư
 
 


Sau hai buổi lể chú nguyện Phật Ngọc Như Ư tại hảng Jade Tongtavee sáng hôm nay, tối lại, ông Vanit và một thành viên của hảng đến Phu Resort là nơi đoàn hành hương nghỉ đêm để làm việc với quư Thầy về bản họp đồng tạc tượng Phật Ngọc Như Ư...
 

 
 


Dưới sự chứng minh của Ḥa Thượng Thích Chơn Trí, Thượng Toạ Thích Giác Đẵng, Thầy Thích Nguyên Vương, Thượng Tọa Thích Nguyên Thảo cùng ông Vanit Yotharvut, giám đốc điều hành công ty Jade Thongtavee Co. Ltd mang bản họp đồng ra xem xet chi tiếc. Cuộc thương thảo diên ra bằng Anh Ngữ mặc dầu vậy Ḥa Thượng Chơn Trí cũng cáng đán luôn vai tṛ thông dịch bằng tiếng Thai cho hai bên thông cảm..... 
 
 

 


Thầy Nguyên Thảo cũng nhờ đạo hữu Quăng Đạt ḍ lại các con số cho chính xác..
 

 
 
 
 


nhiều chi tiếc bén nhọn về kỷ thuật được thảo luận để cho đôi bên minh bạch
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Thầy Nguyên Thảo kư giao tài khoản qua chương mục ngân hàng của hai nước Canada và Thailand...Thầy Nguyên Thảo cũng kư bản thỏa thuận cho công ty Jade Thngtavee khởi sự làm việc...Từ nay trở đi, các chuyên viên điêu khắc của công ty khởi sự kiến tạo một tượng Phật bằng thạch cao làm mẩu. Mẩu tượng Phật tŕnh bày diện mạo và các chi tiếc khác của tượng Phật để Thầy Nguyên Thảo phê duyệt. Nếu có sửa sai các điêu khắc gia có thể sữa ngay trên tượng mẩu trong lúc này. Sau khi đạt được sự đồng thuận về h́nh mẩu, Tản Ngọc Thạch sẽ được bóc vỏ lột hết lớp ngoài, chỉ c̣n lại nguyên lỏi ngọc bích nguyên chất để tạc tượng mà không bị nức hoạc mẽ. Đây cũng là lúc chúng ta xác định được chiều cao, chiều ngan và tổng diện tích của tượng Phật.
 
Chúng ta mất đi hai năm để tạo mẩu thạch cao, mất đi một năm để tạc tượng ngọc bích, cộng vô cái thời gian sữa đổi làm vừa ư mọi người tổng cộng mất đi khoản ba năm cho tới năm 2016 mới hoàn tất tượng Phật Ngọc Như Ư.  Mọi người nên sáng suốt, b́nh tâm mà chờ đợi. Hoàn tất một tượng Phật không phải chỉ v́ dụng cụ máy mốc, nó cần có phần tâm linh của mổi chuyên gia điêu khắc cũng như mổi Phật tử chúng ta, cùng nhau tạo ra một ra phép nhiệm màu, hào quang chiếu sáng  để bức tượng có linh hồn, đó là phần thưởng cao quư nhứt cho mổi người con Phật.
 
 

 
 
 
 


Ông Vanit Yotharvut trưng bày bản họp đồng để chụp một tấm h́nh làm bằng...
 

 
 


Cô liên lạc về bộ chỉ huy của công ty thông báo kết quả thương thuyết tốt đẹp
 

 


Ông Vanit Yothavut hoan hỷ cáo biệt mọi người
 

 
 
 
 

Number of visits: free hit counters