Giấc Mộng Hồi Hương 

từ trái qua phải
Lauren - Ava - Bianca

 The Places I like - The People I Love...Vietnam

Nơi Tôi Mến

Người Tôi Yêu ...Việt Nam

 

Miền Trung Cát Trắng

 

 

Nha Trang Vào Đêm     -    Nha Trang B́nh Minh    -    Dạo Biển Nha Trang

Chợ Đêm Nha Trang    -    Suối Nóng Tháp Bà     -    Phượng Vĩ    -    Russalka

Ninh Ḥa    -    Vạn Ninh    -    Đại Lảnh     

 

 

 

 
Number of visits: free hit counters