Đi T́m Vết Chân Đức Phật - Ấn Độ

Bài Số 43

Tháp Nhỏ Quanh Chùa Đại Giác (Mahabodhi Temple)Bài Số 43- Tháp Nhỏ Quanh Chùa Đại Giác

Khung viên quanh cây Bồ Đề chùa Đại Giác là nơi đức Phật thiền định bảy ngày trước khi Ngài đạt Giác Ngộ. Đây là nơi rất thiêng liêng, liên quan đến nhiều sự kiện lịch sử Phật Giáo.Tại đây có nhiều tháp nhỏ cổ xưa, kiểu dáng khác nhau, tất cả được tạo tác rất tinh vi. Toàn thể khu vực được bảo quản châm sốc kỷ lưởng. Có người nói đây là nơi tôn thờ các bảo vật và hài cốt các bật cao tăng trong tăng đoàn của Đức Phật.

Đường B́nh

&& 


 

 


 

 

Number of visits>:    free hit counters