Đi T́m Vết Chân Đức Phật - India

 Bài Số 48

Sư Cô Thích Nử Từ Tâm

 


Sư Bà Từ Tâm, viện trưởng viện mồ côi nuôi cả trăm em mồ côi cha mẹ bên Ấn Độ. Trong một đêm tại chùa Đại Giác Bà hướng dẫn mấy chục em cầm đèn theo bà đi tuần hành chung quanh chùa. Tiếng vọng Nam Mô A-Di-Đà Phậc của đoàn cô nhi vang dội giữa đêm khuya trong sân chùa Đại Giác.Đường B́nh
 

 
Number of visits>
: free hit counters