Sigiriya - Tu Viện Cổ Sigiriya

H́nh chụp Tháng 3 Năm 2012

Ngọn núi cao 200 metre

Năm thứ 477 CE, Kasyapa là con trai không phối ngẩu của Vua cha Dhatusana. Lúc vua cha c̣n sống Kasyapa xây tường
chung quanh để giết hại vua cha rồi chiếm đọat ngài vàng mà ngai vàng đó thuộc về Moggallana - Mục Kiền Liên người
con trai chánh thức của Vua Dhatusena và Hoàng Hậu. Mục Kiền Liên sợ bị Kasyapa ám sát nên chạy qua Ấn Độ ẩn
nấu.

Ở Ấn Độ Moggallana - Mục Kiền Liên chiêu mộ binh lính lập một đội binh hùng hậu quyết định trở về lấy lại ngai vàng.
Kasyapa biết sự trở về của Mục Kiền Liên là không thể tránh khơi, Kasyapa rời bỏ thủ đô
Anuaradhapura dọn qua Sigiriya cho được an toàn hơn. V́ quá lo sợ Maggallana Mục Kiền Liên trả về ông ta xây Sirigiya
như một pháo đài pḥng thủ kiên cố có cả cung điện và vườn hoa trên đỉnh núi. Cuối cùng Moggallana Mục Kiền Liên trở
về và tuyên chiến. Lúc hai bên lâm trận Kasyapa ngồi trên ḿnh voi đột ngột thay đổi hướng để có một lợi thế chiến lược,
nhưng quân lính của ông hiểu sai nhà vua cho rằng nhà vua đă chọn để rút lui, khiến quân đội từ bỏ vua hoàn toàn khiến
ông thua trận. V́ quá tự hào đầu hàng ông đă dùng dao găm từ dây thắt lưng của ḿnh, cắt cổ họng của ḿnh, ông đưa ra con
dao găm tự hào, bọc nó lại và rơi xuống đất chết.

Moggallana Mục Kiền Liên sau khi đánh bại Kasyapa năm 495 CE ông chuyển thủ đô trở lại thành Anuradhapura. Kể từ
đó Sigiriya trỡ thành tu viện Phật Giáo ----Tốm lượt từ wikipedia

 Xin vui ḷng bấm vào một group để xem h́nh lơn và Slide Show

Please click a Group to view larger images & Slide Show

 

Group # 1    -    Group # 2    -    Group # 3   

 


 

Number of visits: free hit counters