Royal Pavilion Brighton

Cung Điện Hoàng Gia tại thị trấn Brighton Anh Quốc

 

Royal Pavilion, c̣n được gọi là Brighton Pavilion, là nơi cư trú của hoàng gia ở Brighton, Anh quốc. Bắt đầu từ năm 1787, nó được xây dựng như một nơi ẩn dật bên bờ biển cho George, Hoàng tử xứ Wales, người đă trở thành Hoàng tử Regent vào năm 1811 và Vua George IV vào năm 1820. Trong thời Thế Chiến Thứ Nhứt, Ấn Độ c̣n là Thuột Địa của Anh Quốc, Ấn Độ đem quân lính qua Âu Châu giúp Anh quốc, Royal Pavilion trở thành một quân y viện, đă chứa trị cho hơn 4000 quân lính, bao gồm nhiều tôn giao khác nhau. Royal Pavilion đă phải xây 9 loại nhà bếp nấu nhiều loại thức ăn khác nhau cho bệnh nhân người Anh, người Hindus, người Muslims, và người Sikhs.

Truyện Ảnh: Đường B́nh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of visits: free hit counters