Tu Viện Hoa Nghiêm

2013 - 248 Street Langley B.C.Canada

 

Phật Ngọc Như Ư

Jade Mani Buddha - 玉佛像如意

 

Part 1

The Beginning  Activities - H́nh Ảnh Khởi Đầu 


Boulder of Jade - Phật Ngọc Như Ư

 

 

This Jade boulder weight 16,888 kilogram - Tản ngọc cân nặng 16,888 Kilogram -

 

 

Thầy Thich Nguyên Thảo và Thầy Thích Thiện Ân đứng trước Ngọc Phật nặng hơn 16 tấn

 

 

The 2nd boulder Jade weight 12,000 kg - TảngNgọc thứ hai nặng hơn 12,000 kilogram

 

 

Cúng Dường xin gởi Money Order về chùa Hoa Nghiêm Theo Địa Chỉ ghi trên

Please mail your donation to Hoa Nghiêm Temple at address above - Hoa Nghiêm Temple is a Non-Profit Organization, your donation is tax deductable

 


The delivery of the Jade Stone

 

 

Tony Ritter and Ven. Thích Nguyen Thao witnessing the delivery

Ông Tony Ritter và Thầy Thích Nguyên Thảo chứng kiến chuyển giao hai tảng Ngọc

 

 


Tony Ritter and Earnie Hatzl prepare to down loading the jade stone

Ông Tony Ŕter và Earnie Hatzl đưa hai tảng ngọc xuống đất

 

 


The jade stone is lift up away from the truck and settle down

 

 


Mr. Tony Ritter The Cassiar Jade Contracting Inc and  Ven. Thich Nguyên Thao in front of the Jade Stones

Thầy Thích Nguyên Thảo và Ông Tony Ritter đứng trước hai tảng Ngọc

More picture in >>>>>Part 2

 

Number of visits: free hit counters