Nhựt Kư Đi Lào - 2009
  Từ ngày 7 tháng 3 đến 13 tháng 3 năm 2009


Takhet


Vieng Chăn

Văng Viêng

 
>Núi Phou Khoun

 Ngả ba Sam Nhẹc

 Luang Prabang

 Xieng Khoan

 Vinh

 

 

Số Lượt Truy Cập: free hit counters