NhaTrang -1
Hnh chụp tại Cầy Đ, Dinh Bảo Đại, Lng Chi Xm Bng, Bải Biển v Đường Trần Ph Nha Trang, Tỉnh Khnh Ha Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Number of visits: free hit counters