Đi T́m Vết Chân Đức Phật - Trung Quốc


Bài Số 28

Người Nghê Sị Trong ĐêmBài Số 28 - Người Nghê Sị Trong Đêm

Công viện Thất Tinh - 七星桂林 là một công viên lớn giửa thành phố Quế Lâm Trung Quốc. Mùa Hè công viên mở cửa 24 giờ. Ban đêm thị dân dập d́u vào công viên dạo mát. Một buổi tối, tôi vào công viên săn ảnh ban đêm. Chợt thấy một nhóm người đứng ṭ ṃ phía trước, đến gần tôi thấy một người cầm cây gậy. Dưới ánh đèn mờ, tôi nghỉ ông là người mù đi hát dạo, đang diển tṛ.

Công viên Thất T́nh là một công viên lớn, người ta có thể mất hai tiếng đồng hồ để đi một ṿng của công viên. Tôi định đi nới khác, nhưng rồi không đi, tôi nán lại xem ông làm ǵ đây. Nh́n cho thật kỷ mới thấy ông đang viết chử. Chử viết trên thềm đá rất điêu luyện. Bàn quan th́ thầm khen ngợi, có người nói không biết ông là ai? Ông chỉ đến đây vào ban đêm. Mổi đêm ông viết mấy chục câu liểng trên thềm này. Người ta cũng nói ông viết ở đây lâu rồi. Tôi xem xét cách ông viết và ông dùng loại mực ǵ để viết. Chử Hoa có nhiều nét lớn nhỏ, dài, ngắn rất cầu kỳ, và viết trên thềm đá mài lại càng khó hơn. Tôi mạnh miệng hỏi cái bí mật của ông. Ông nói ông viết bằng cái chổi làm bằng giây sợi. Ông không dùng mực đen mà dùng nước lả. Ông cho tôi xem cái sô đựng nước đang nằm bên cạnh. Ông nói tiếp: Khi nhúng cái chổi vô sô nước, ông phải dùng đúng một dung lượng nước vừa phải, không được nhiều quá. Nước nhiều nó chảy và loan ra viết không thành chử. Sau một đêm dài, nước sẻ khô đi, chử viết sẻ biến mất, tôi không cần phải trở lại đây để rửa sạch cái thềm đá. Bái Phục Sư Phụ !

Đường B́nh

 

 

 

 

 

 

 

Number of visits: free hit counters