Đi T́m Vết Chân Đức Phật


Đi T́m Vết Chân Đức Phật
Hoang Nghênh Quư Vị đến viếng mục Đi T́m Vết Chân Đức Phật. Sau khi nghỉ hưu, tôi may mắn đă có cơ hội viếng thăm một số thắng tích Phật giáo tôi hằng mơ ước.  Và đă thăm viếng hơn 200 ngôi chùa nhiều nơi trên thế giới. Tất cả h́nh ảnh và bài viết cũng như kỷ thuật lên mạng là do tôi tự làm, Trang web Đi T́m Vết Chân Đức Phật không vụ lợi, không nhận quảng cáo. Đọc giă có thể down load h́nh ảnh để dùng với mục đích giáo dục, nếu dùng về mục đích thương mải th́ xin quư vị trức một số tịnh tài, tùy hỷ, giúp cho bất cứ cơ quan từ thiện nào quư vị muốn.

Kính mời Quư Vị lựa chọn một nước có tên dưới đây bấm vào đường link để xem h́nh lớn và bài viết rất thích thú trên đường Đi T́m Vết Chân Đức Phật.
Cảm Ơn Quư Vị.


Đường B́nh

Mục Lục:

Mục Số 01 - Đi T́m Vết Chân Đức Phật - Nepal  và Ấn Độ
Mục Số 02 - Đi T́m Vết Chân Đức Phật -Tích Lan (Sri Lanka)
Mục Số 03 - Đi T́m Vết Chận Đức Phật - Miến Điện (Myanmar)
Mục Số 04 - Đi T́m Vết Chận Đức Phật - Thai Lan
Mục Số 05 - Đi T́m Vết Chận Đức Phật - Laos
Mục Số 06 - Đi T́m Vết Chận Đức Phật - Campuchea
Mục Số 07 - Đi T́m Vết Chận Đức Phật - Philippines
Mục Số 08 - Đi T́m Vết Chận Đức Phật - Trung Quốc
Mục Số 09 - Đi T́m Vết Chân Đức Phật - Việt Nam
Mục Số 10 - Đi T́m Vết Chận Đức Phật - Úc Châu (Australia)
Mục Số 11 - Đi T́m Vết Chân Đức Phật - Nam Hàn (South Korea)
Mục Số 12 - Đi T́m Vết Chân Đức Phật - Canada
Mục Số 13 - Đi T́m Vết Chân Đức Phật - Mỹ Quốc (USA)

 

Number of visits: free hit counters