Khe Sanh

 


Bản chỉ dẩn đường đến Khe Sanh

 


Văn Pḥng Hành Chánh Lao Bảo

 


Cầu Dakrong đường ṃn Hồ Chi Minh Trường Sơn Đông đọan đường A Lưới

 

 

Ngày mây thấp không thể nh́n thấy toàn cảnh thung lủng Khe Sanh. Chỉ thấy những ngọn đồi chiến lược trên cao.

 

 


Nhà Bảo Tàng Khe Sanh bao phủ bởi mây đen tang tóc

 

 


...chung quanh nhà Bảo Tàng thật yên tịnh

 


Công Viên được chăm sóc kỹ lưỡng

 


Chiếc trực thăng bị bỏ lại khi di tản - và mây đen bao phủ bầu trời Khe Sanh cho đến khi chúng tôi rời khỏi nơi này...

 


Cây Xanh Trong Công Viên Bảo Tàng

 


 tượng người Krong ở chung quanh Khe Sanh

 Chiếc chiến xa nằm bên cạnh nhà Bảo Tàng...

 

 


Trực Thăng Cơ UH1H Chủ Lực Mặt Trận Khe Sanh

 

 


Trực Thăng Chinook Tại Mặt Trận Khe Sanh

 


Trực Thăng Cơ UH1H Một Thời Bá Chủ Khe Sanh

 


H́nh Bóng Hai Du Khách Nước Ngoài Đến Khe Sanh T́m Lại Quá Khứ

 

 

 

   

Number of visits: free hit counters