Thắng Cảnh Huyện Vạn Ninh Tỉnh Khnh Ha Việt Nam

Thư Ngỏ            

                                 Huyện Vạn Ninh - Tỉnh Khnh Ha

chung kết chủ đề HEAT trn đi BBC News Anh Quốc Thng 5 năm 2007
Hnh chụp tại ruộng muối Xả Vạn Thắng Huyện Vạn Ninh 
align="center">
Xem Trang Đặc Biệt của BBC News

TOP TEN in the BBC News Photo Competition 5/2007 Theme: HEAT
align="center">
click here to view BBC News Features

 

Nối Mạng Tổ Đnh Linh Sơn

Cha Lng Ti 

Trang Đặc Biệt Tổ Đnh Linh Sơn - Special Section of To Dinh Linh Son Buddhist Temple Van Ninh District Khanh Hoa Province

  Tổ Đnh Linh Sơn

Hnh chụp trong chuyến đi về thăm Qu Mẹ ở Thị Trấn Vạn Giả Huyện Vạn Ninh Tỉnh Khnh Ha

Xả Vạn Khnh

 Cc trẽ em vui đa tại sng Hiền Lương Huyện Vạn Ninh Tỉnh Khnh Ha Việt Nam

Vui Đa Ct Nm

Hnh chụp trong chuyến đi về thăm Qu Mẹ Vạn Giả Huyện Vạn Ninh Tỉnh Khnh Ha Việt Nam

Quăn Lưới

Đai Lảnh

 

Ruộng Muối

Bắc Hến

Vịnh Vn Phong

Đập Đồng Hạ

Đua  Xe Đạp 2006 h

Thn Mỹ Đồng

 

Rạng Đng  Vạn Gi

Bắc S ở sng Hiền Lương Huyện Vạn Ninh Tỉnh Khnh Ha Việt Nam

Bắc S  Hiền Lương  

Chiều trn bải biển Vạn Giả

Chiều  Vạn Gi

Những người thợ gặt la - Hnh chụp tại Thn Mỷ Đồng Huyện Vạn Ninh Tỉnh Khnh Ha

Gặt La Mỹ Đồng

 Cảnh đẹp Ct Nm Vạn Gi, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khnh Ha Việt Nam

Ct Nm Vạn Gi

Cat Nem, a Beautiful Beach in Vanninh District, Khanh Hoa Province, Vietnam-

Cat Nem 

Revisit Vn Gia - Trở về thăm Vạn Gi

 Đường Trần Hưng Đạo

Được Ma Thn Mỷ Đồng Huyện Vạn Ninh Tỉnh Khnh Ha

Thn Mỹ Đồng

 Van Ninh Prairie - Thn Mỷ Đồng

Thn Mỹ Đồng

Tổ Đnh Linh Sơn - Cha Lng Ti

Tổ Đnh Linh Sơn

Ruộng Muối Xả Vạn Thắng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khnh Ha Việt Nam

 Ruộng Muối  Vạn Thắng

Phố Vạn Gi, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khnh Ha Việt Nam.  City of Van Gia, Van Ninh District, Khanh Hoa Province, Vietnam

Phố Vạn Gi

Sunrise on the beach of Van Gia, a vacation paradise of Vietnam - Bi Biển Van Gi, Thin Đng Của Địa Giới. Hnh chụp lc bnh minh trn bi biển Vạn Gi

Vạn Gi  Paradise

click to view landscape of the Hien Luong River / Hnh chụp cảnh đẹp dộc sng Hiền Lương

Sng Hiền Lương

click to view landscape of the Hien Luong River - Cảnh Đẹp Dộc Sng Hiền Lương

 Sng Hiền Lương

 Cha Long Ha, Xả Vạn Ph, Thn Ph Cang 2

Cha iLong Ha 

 cha Lương Hải, Ct Nem

Cha Lương Hải

 cha Tn Đức, Vạn Gi

Cha Tn Đức

 cha Gic Hải Xun Tự

 Cha Gic Hải

 cha Vạn Đức, Vạn Gi, Vạn Ninh.width=

Cha Vạn Đức

cha Hoa Long, Thn Hiền Lương, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khnh Ha

 Cha Hoa Long

Đnh Hiền Lương

Đnh Ph Cang

Chở La Ph Cang

Vạn Gi-1

Van Ninh-2

Van Ninh-3

Van Ninh -4

Van Ninh View

  


Chợ Tu Bng
 

M Hến
       

 

 

 

 

 

Số Lượt Truy Cập: free hit counters