Thắng Cảnh Huyện Vạn Ninh Tỉnh Khnh Ha Việt Nam

Thư Ngỏ            

                                 Huyện Vạn Ninh - Tỉnh Khnh Ha

 

chung kết chủ đề HEAT trn đi BBC News Anh Quốc Thng 5 năm 2007
Hnh chụp tại ruộng muối Xả Vạn Thắng Huyện Vạn Ninh 
align="center">
Xem Trang Đặc Biệt của BBC News

TOP TEN in the BBC News Photo Competition 5/2007 Theme: HEAT
align="center">
click here to view BBC News Features

  

Chợ Tu Bng
 
M Hến
 
Van Ninh View
 
Chở La Ph Cang

 

Vạn Gi-1
 
Van Ninh-2
 
Van Ninh-3
 
Van Ninh -4

 
 cha Tn Đức, Vạn Gi
Cha Tn Đức
   cha Gic Hải Xun Tự
Cha Gic Hải
   cha Vạn Đức, Vạn Gi, Vạn Ninh.width=
Cha Vạn Đức
  cha Hoa Long, Thn Hiền Lương, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khnh Ha
Cha Hoa Long

 

Đnh Hiền Lương
 
Đnh Ph Cang
   cha Lương Hải, Ct Nem
Cha Lương Hải
   Cha Long Ha, Xả Vạn Ph, Thn Ph Cang 2
Cha iLong Ha 

 
Phố Vạn Gi, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khnh Ha Việt Nam.  City of Van Gia, Van Ninh District, Khanh Hoa Province, Vietnam
Phố Vạn Gi
  Sunrise on the beach of Van Gia, a vacation paradise of Vietnam - Bi Biển Van Gi, Thin Đng Của Địa Giới. Hnh chụp lc bnh minh trn bi biển Vạn Gi
Vạn Gi  Paradise
  click to view landscape of the Hien Luong River / Hnh chụp cảnh đẹp dộc sng Hiền Lương
Sng Hiền Lương
  click to view landscape of the Hien Luong River - Cảnh Đẹp Dộc Sng Hiền Lương
Sng Hiền Lương

 
Cat Nem, a Beautiful Beach in Vanninh District, Khanh Hoa Province, Vietnam-
Cat Nem
  Revisit Vn Gia - Trở về thăm Vạn Gi
 Đường Trần Hưng Đạo
  Được Ma Thn Mỷ Đồng Huyện Vạn Ninh Tỉnh Khnh Ha
Thn Mỹ Đồng
  Van Ninh Prairie - Thn Mỷ Đồng
Thn Mỹ Đồng

 

Thn Mỹ Đồng
 
Rạng Đng  Vạn Gi
  Bắc S ở sng Hiền Lương Huyện Vạn Ninh Tỉnh Khnh Ha Việt Nam
Bắc S  Hiền Lương
  Chiều trn bải biển Vạn Giả
Chiều  Vạn Gi

 

Đai Lảnh
 
Ruộng Muối
 
Bắc Hến
 
Vịnh Vn Phong

 
Tổ Đnh Linh Sơn - Cha Lng Ti
Tổ Đnh Linh Sơn
  Ruộng Muối Xả Vạn Thắng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khnh Ha Việt Nam
Ruộng Muối  Vạn Thắng
  Những người thợ gặt la - Hnh chụp tại Thn Mỷ Đồng Huyện Vạn Ninh Tỉnh Khnh Ha
Gặt La Mỹ Đồng
   Cảnh đẹp Ct Nm Vạn Gi, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khnh Ha Việt Nam
Ct Nm Vạn Gi

 

Đập Đồng Hạ
 
Đua  Xe Đạp 2006
  Cc trẽ em vui đa tại sng Hiền Lương Huyện Vạn Ninh Tỉnh Khnh Ha Việt Nam
Vui Đa Ct Nm
  Hnh chụp trong chuyến đi về thăm Qu Mẹ Vạn Giả Huyện Vạn Ninh Tỉnh Khnh Ha Việt Nam
Quăn Lưới

 

Nối Mạng Tổ Đnh Linh Sơn
 
Cha Lng Ti
  Trang Đặc Biệt Tổ Đnh Linh Sơn - Special Section of To Dinh Linh Son Buddhist Temple Van Ninh District Khanh Hoa Province
Tổ Đnh Linh Sơn
  Hnh chụp trong chuyến đi về thăm Qu Mẹ ở Thị Trấn Vạn Giả Huyện Vạn Ninh Tỉnh Khnh Ha
Xả Vạn Khnh

 

Cha Hải Nam Vạn Gi

 

Số Lượt Truy Cập: free hit counters