Tu Viện Hoa Nghiêm

2013 - 248 Street Langley B.C.Canada

 

Phật Ngọc Như Ư

Jade Mani Buddha - 玉佛像如意

 

Phật Ngọc Điêu Khắc

Tiếng trống vang rền trong một buổi lể thông báo cùng Phật Tử và Đồng Hương hảng Jade Thongtavee Company Thái Lan được ủy nhiệm tạc bức tượng Phật Ngọc Như ư cho chùa Hoa Nghiệm

The thunder drum beat in a ceremony officially appointed the Jade Thongtavee Company to engrave the Jade Buddha of Wishfulness for Hoa Nghiem Temple

 

Giới Thiệu Ông Vanit Yothvut Giam Đốc Công Ty Jade Thongtavee Hăng Điêu Khác Thái Lan

Introduction Mr. Vanit Yothavut Manager of the Jade Thongtavee Company Thailan

 

Ông Yothvut cảm ơn sự tín nhiệm của Thượng Toạ đă chọn hăng của ông

Mr. Yothavut thanks Master Thao who have trust in his company

Hảng Jade Thongtavee hăng của ông đă tạc bức tượng Phật Ngọc Ḥa B́nh Nay ông đươc quư vị tín nhiệm giao cho bức tượng Phật Ngọc Như Ư là một vinh dự lớn lao

Mr. Yothavut stated that his company engraved the Jade Buddha For Peace, now the Jade Buddha of Wishfulness which is a great hornor for him

Ông Yothavut nói, hăng của ông chuyên về ngọc bích trang sức, tượng cở vừa và trung để thờ phượng, riêng về cở lớn th́ Phật Ngọc Như Ư là tượng Phật thứ ba mà hảng của ông nhận làm.

Mr. Yothavut also stated that his company specialized in making jade jewry, some small and midieum size statues for worship, for the big size, the Jade Buddha of Wishfullness is the third for his company. 

 

 

 

Ông Yothavut cam kết Làm Với Ḷng Thành là tôn chỉ của hảng ông

Mr. Yothavut pledge to Work With Faith as the principle of his company.

 

Xin Quư vị kiên nhẩn Phật Ngọc Như Ư sẽ hoàn thành ba năm sau

You lady and Gentlement be patient the Jade Buddha of Wishfulness will be done in three years

 

Thầy giới thiệu cô Jan Behm người phụ trách vận chuyển Mấy tảng ngọc đi Thai Lan

Master Thao introduce Jan Behm who responsible for shipping of the boulder to Thai Lan

 

Jade Thongtavee Company

 

Cúng Dường xin gởi Money Order về chùa Hoa Nghiêm Theo Địa Chỉ ghi trên

Please mail your donation to Hoa Nghiêm Temple at address above - Hoa Nghiêm Temple is a Non-Profit Organization, your donation is tax deductable

 

 

 

Number of visits: free hit counters