Đi Tim Vết Chân Đức Phật - Mỹ Quốc

Bài Số 6 

Chùa Địa Tạng Viên Quang Tự - Lynnwood

Bài Số 6 - Chùa Địa Tạng Viên Quang Tự - Lynnwood

Chùa Địa Tạng Viêng Quang Tự là một trong 6 ngôi chùa Phật Giáo đầu tiên do người tỵ nạn Đông Dương (Việt, Miên, Lao) thiết lập tại Washington State. Sáu ngôi chùa này được thiết lập tại Thành phố Seattle giửa thập niên 1975-1985. Gồm có 01 ngôi chùa Phật giáo Tiểu Thưa của người Lào. 01 chùa Phật giáo Tiểu Thừa người Campuchea, và 4 ngôi chùa Phật giáo Việt Nam. Sáu ngôi chùa này trở thành nền tảng phát triển Phật Giáo của người tỵ nạn Đông Dương (Việt, Miên, Lao) tại  Washington State Mỹ Quốc.

Chùa Địa Tạng Viên Quang Tự c̣n được gọi là Ksitigarbha Temple Lynnwood. Chùa xây dựng trên miếng đất rông 3 mẩu, kiến trúc thuần túy Hoa Sen Phật giáo. Chùa tọa lạc tại thành phố Lynnwood, quận King, Tiểu bang Washington State.

Lịch sử của chùa Địa Tạng Viên Quang Tự viết: Bước đầu h́nh thành năm 1986 từ một ngôi Tịnh Xá Quan Âm 1981 tại thành phố Seattle, chủ tŕ bởi Thầy Thích Nhật Truyền cùng với 5 người anh em. Theo thời gian cũng như nhu cầu sinh hoạt Phật sự, quư Thầy đă quyết định t́m một nơi rỗng răi hơn để thành lập một ngôi chùa khang trang và đáp ứng mọi nhu cầu cho khách viếng chùa. Bằng nỗ lực hết ḿnh, với ư chí phục vụ cho chúng sanh, chư Tăng và Phật tử đă nỗ lực hết ḿnh không quản khó khăn, thử thách để biến một miếng đất rộng 3 mẫu thành một nơi tín ngưỡng về mặt tâm linh. Qủa là điều không dễ dàng nếu thiếu ư chí và tâm nguyện dũng mănh. Theo như nguyện ước của chư Tăng nơi đây, lễ động thổ được diễn ra vào năm 1990, cho đến năm 1993 th́ phần nền vững chắc của đại điện được h́nh thành, và là dấu hiệu của một ngôi chùa trong tương lai đang dần thành h́nh. Ṛng ră suốt nhiều năm trời với biết bao nhiêu công sức bỏ ra, ngôi chùa dần trở nên hoàn thiện và thành h́nh , năm 1998 chùa chính thức mở của cho buỗi lễ Lạc Thành và đi vào hoạt động. Theo thời gian, tuy ngày nay ngôi chùa đă trở nên vững chắc, nhưng Tăng chúng nơi đây vẫn không ngừng cải thiện và phát triển ngôi chùa , nhằm tạo cho chư Phật tử một chỗ dựa tâm linh đầy vững chắc, cũng như đưa Phật tử đến gần hơn với hạnh nguyện cứu khổ độ sanh của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Đường B́nh

 

 

 

 

 

 

 

Number of visits:  free hit counters