Cổng Thành Quăng Trị Việt Nam

 


Cổng Thành Quăng Trị Việt Nam 2013
Ngày 20 tháng 7 năm 1954 Hiệp định Geneva chia đôi nước Việt Nam thành hai miền. Tấn h́nh trên đây là cầu Hiền Lương sông Bến Hải vỉ tuyến 17 Tỉnh Quảng Tri là lằn ranh giửa hai miền Nam và Bắc Việt Nam. Phía Bác là Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa Cộng Sản Chủ Nghĩa, đặc thủ đô tại Hà Nội. Được Liên Bang Soviết và Trung Cộng Yểm Trợ. Phía Nam là Việt Nam Cộng Ḥa đặc thủ đô tại Saigon. Được Mỷ và các nước tự do trên thế giới yểm trợ. Cuộc chiến giữa hai miền kéo dài từ 20 thàng 7, 1954 cho đến lúc chánh phủ Saigon sụp đổ. Việt Nam thống nhứt từ ngày 30 thang 4 năm 1975. Chiếc cầu lịch sử này không cho xe lưu thông, giờ là một di tích lịch sữ. Một chiếc cầu mới được xây dựng kế bên cho xe cộ lưu thông.

Đường B́nh
 


Từ ngày 20 Tháng 7 năm 1954 chiếc cầu lịch sử này không cho xe lưu thông
 
 

Cần Hiền Lương nh́n về Miền Nam

Number of visits>:  free hit counters