Cha Ma Ha Tup
Người Việt Gọi L Cha Dơi
L ngi cha Phật của người Khmer c 400 năm lịch sử

Ma Ha Tup
A Khmer Buddhist Temple
in Soc Trang Province, Viet Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of visitors: free hit counters