Đi T́m Vết Chân Đức Phật - Việt Nam

Bài Số 2 -

 Chùa Đất Sét Sốc TrăngChùa Bửu Sơn c̣n được gọi là Chùa Đất Sét. Chùa được sáng lập năm 1901, bởi một người họ Dương. Lúc ông lên bốn tuổi, ông thấy người cha ngày ngày độc kinh mà không có bàn Phật, gia đ́nh th́ nghèo không có tiền thỉnh một tượng Phật về lập bàn thờ Phật cho cha tu, ông bèn bỏ học, ngày ngày ra ruộng lấy đất sét nắng tượng Phật, tượng các ngài la hán, chân đèn, ṭa sen và những tược trang trí lập thành bàn thờ Phật cho cha tu. Dần dần ông nắng luôn hằng trăm tượng và các Phật cụ trang trí khác, cho đến một hôm ông tỉnh giấc th́ thấy ḿnh đă làm suốt 40 năm, nay căn nhà ḿnh không thiếu món ǵ và nó đă trở thành cái chùa, lúc đó ông mới chịu thôi. Theo các nhà khảo cứu tất că những ǵ ông làm đều rất là tinh vi, rất mỷ thuật có thể so sánh với hàng công nghệ mỷ thuật cao cấp ngày nay.

Trích theo lời cô hướng dẩn viên chùa này c̣n có ba cập đèn cầy có thể đốt hơn 70 năm.


Đường B́nh

 

 

 


 
 
 
 
 
 
 

Number of visits: free hit counters