Hành Hương Nepal - Ấn Độ

Đi T́m Vết Chân Đức Phật (Bài Số 24)

Ngôi Chùa Ông Cấp Cô Độc (Anathapindika)

Kachchikuti

 Ngôi Chùa Ông Cấp Cô Độc (Anathapindika) Kachchi Kuti

Ông Cấp Cô Dộc là một đệ tử tại gia của Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Kinh Phật chép rằng ông là một trưởng lăo giàu có, người nước Kosala phía đông bắc Ấn Độ cổ xưa. Tên của ông là Tu-đạt-đa, do ông thường xuyên cung cấp thức ăn cho những người nghèo và vô gia cư nên được gọi là Cấp Cô Độc.

Ông đă hiến tặng một khu vườn mua của Thái tử Kỳ-đà (Jeta; con vua Ba-tư-nặc xứ Kosala) cho giáo đoàn của Đức Phật. Trong khu vườn đó ông đă rải một lớp gồm 1,8 triệu miếng vàng. Sau khi qua đời, Cấp Cô Độc được sinh vào cơi trời Tusita, hay cơi của các vị Bồ-tát. Cấp Cô Độc được biết đến là đệ tử hào phóng nhất của Đức Phật.

Kachchi Kuti / Cấp Cô Độc Đây là một kiến trúc quan trọng nhất được khai quật ở Mahmet. Nó được xác định với các bảo tháp nổi tiếng Suddatta được gọi là Cấp Cô Độc như các du khách Trung Quốc Pháp Hiền và Hiuen-Trang đă đề cập. Nó được biết đến như Kuti Kachchi trong thực tế là một Sadhu đền gạch Kachcha trên đầu của kiến trúc này.Nó đại diện cho các kiến trúc c̣n lại từ thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ thứ 12. Sự khác biệt của kiến trúc làm cho nó rất phức tạp để xác định nó. Căn cứ theo số lượng lớn các cổ vật t́m thấy từ nơi này và bởi hao ṃn của thời gian cho thấy đây là một ngôi đền thuộc về thời kỳ Gupta  (Wikipidea)
trong ngành bảo tháp Phật giáo thời kỳ Kushana
Đường B́nh

 

 

 

 

 

 

 


Number of visits: /font> free hit counters