China   -  中国  -  Trung Quốc

Photograph by Duong Binh

                                                                                     

Suzhou -苏州 Suzhou City

Beijing  北京 click to view Beijing China

Hu Nan 湖南

 Guilin 桂林

Kwangzhou 广州 kwangzhou

Shanghai 上海 Shang Hai City

Xi - An 西安

 City of Xian

Xia-Men  厦门

 click to view Xiamen by Night)

 Northeast China 

 

 

 

 

Number of visits: free hit counters