Chiều Ga Nhỏ

Photo By Duong Binh

55 năm trước, tôi xuất phát từ một Ga nhỏ ở Thị trấn Ninh Ḥa, Tỉnh Khánh Ḥa Miền Trung Việt Nam. Chuyến xe đêm đưa tôi đến một miền xa xôi mà tôi chưa bao giờ mơ tưởng đến đó, để rồi cuộc đời của tôi hoàn toàn thay đổi. 55 năm rồi Ga nhỏ vẩn c̣n đây, bống con tàu đă khuất chỉ c̣n lại hai thanh đường sắt phản chiếu ánh tà dương, chợt nhớ đời tôi đă vào Ḥan Hôn...

Thi Sĩ Mai Quang xem h́nh cảm tác

Hai thanh đường sắt song song,
Hẹn nơi nào gặp nhau không, cuối trời?
Thương mang Ga Nhỏ bên đời,
Chiều hôm ngóng nắng mù khơi vơ vàng!

 

Kỷ niệm môt buổi Chiều Ga Nhỏ Thị Trấn Olympia, Washington State, USA

Đường B́nh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of visits: free hit counters