Grave Site

Bruce Lee and Bradon Bruce Lee

Ngôi Mộ

tài tử điện ảnh Lư Tiểu Long (Bruce Lee) và Brandon Bruce Lee (Con Trai)

Lake View Cemetery, Seattle, Washington State USA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of visits: free hit counters